زکات فطریه یا فطره

زکات فطره یکی از فروع دین اسلام است که در عید فطر پرداخت می‌شود. میزان فطریه معادل مبلغ سه کیلوگرم قوت غالب (غذای روزمره) مورد استفاده افراد است که می‌تواند گندم (برای کسانی که بیشتر نان می‌خورند) یا برنج یا ذرت یا کشمش یا خرما و مانند این‌ها باشد که می‌توانید از طریق فرم پرداخت فطریه آنلاین مبلغ آن را محاسبه کنید و پرداخت کنید.

شرایط پرداخت اینترنتی فطریه

بر کسی که خودش فقیر نباشد واجب است برای خود و تمام کسانی که تحت تکفل او هستند زکات فطره بپردازد. برخی مراجع تقلید افراد تحت تکفل را شامل کسانی که شب عید فطر میهمان شخص هستند نیز دانسته‌اند. اگر کسی که فطره بر او واجب است آن را پرداخت نکند بر خود انسان واجب نمی‌شود.

زمان پرداخت فطریه به صورت آنلاین

از غروب آفتاب شب عید فطر تا ظهر روز عید بایستی مبلغ زکات فطره چه به صورت پرداخت فطریه آنلاین و چه عادی پرداخت شود. 

توجه!

ممکن است پس از وارد کردن اطلاعات کردیت کارت و زدن دکمه پرداخت، با پیغام خطای Not Acceptable مواجه شوید. در چنین حالتی پرداخت شما با موفقیت انجام شده و ایمیل پرداخت فطریه/کفاره را نیز بعنوان تایید دریافت خواهید کرد. 

  • Personal Information - اطلاعات فردی

  • Fetrieh (فطریه)

  • Price: $ 15.00 CAD
  • Kafareh (کفاره)

  • Price: $ 4.00 CAD
  • Sadagheh (صدقه)

  • $ 0.00 CAD