بیانیه عضو مجلس قانونگذاری بریتیش کلمبیا در محکوم کردن آزار مخاطبان مرکز غدیر

✅ منبع بیانیه:

ترجمه فارسی

موضوع: آزادی دینی و ماه محرم

با نزدیک شدن به آغاز ماه محرم در تقویم اسلامی، همزمان با مسلمانانی که آغاز سال جدید در تقویم اسلامی را تجلیل می‌کنند، من به یاد مفهوم فداکاری و عدالت می‌افتم.

متاسفانه، اعضای جامعه مسلمان در سراسر کانادا، از جمله آن‌هایی که در مرکز فرهنگی آموزشی غدیر در North Vancouver عبادت می‌کنند، با تهدید، آزار و اذیت و ستیزه جویی متعصبانه مواجه شده‌اند. این غیر قابل قبول است.

آزادی دین و عقیده، شامل توانایی عبادت در آرامش و امنیت، یکی از حقوق همگانی بشر و بخش مهمی از منشور حقوق و آزادی‌های کانادا است (بخش 2a). اعضای جامعه‌ی مسلمان در North Vancouver و سراسر کانادا بخشی جدایی ناپذیر از جامعه‌ی ما هستند و به حمایت ما نیاز دارند.

تهدید یا آزار و اذیت جوامع مسلمان در استان British Columbia تحمل نخواهد شد. ما همواره از حق افراد برای دین‌داری مسالمت آمیز دفاع خواهیم کرد.

من از تمام ساکنین British Columbia دعوت می‌کنم تا با سپاسگزاری در مورد مشارکت‌های جوامع قوی و متنوع مسلمان در سراسر استان بیاندیشند.

برای همه‌ آن‌هایی که این ماه را محترم می‌شمارند، ماه محرمی با آرامش آرزومندم.

Bowinn Ma، عضو مجلس قانون‌گذاری
North Vancouver-Lonsdale