Transaction completed successfully
با تشکر، پرداخت شما با موفقیت انجام شد.

توجه: مبالغ و کمک‌های مالی بالای 100 دلار به مرکز خیریه غدیر(Ghadir Cultural & Educational Center)، معاف از مالیات هستند و می‌توانند برای کاهش درآمد مشمول مالیات شما استفاده شوند. درصورت انجام هرگونه پرداخت، رسید آن را از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد که می توانید به عنوان سند Donation از آن استفاده کنید.

اگر رسید خود را دریافت نکردید، می‌توانید یک نسخه از آن را با تماس با مرکز غدیر به آدرس donation@ghadir.ca درخواست کنید.