ماه گرفتگی کامل (نماز آیات)

📣 به اطلاع شما مومنین گرامی می رسانیم، با توجه به پدیده ماه گرفتگی کامل در روز چهارشنبه ۲۶ می (از ساعت ۲:۴۵ صبح) در ونکوور، وجوب فریضه نماز آیات برای عزیزانی که در این منطقه سکونت دارند را یادآوری می کنیم. برای اطلاعات بیشتر در مورد این پدیده به لینک زیر مراجعه فرمایید:
🌐 https://www.timeanddate.com/eclipse/lunar/2021-may-26

نماز آیات مانند نماز صبح ۲ رکعت دارد و میتوان آن را با کیفیت زیر اقامه کرد:
۱. نیت [قضای] نماز آیات
۲. قرآئت حمد و سوره
۳. رکوع
۴. بعد از رکوع بایستید و دوباره حمد و سوره را قرائت کنید (به تعداد پنج رکوع این عمل را تکرار نمایید)
۵. بعد از رکوع پنجم همانند نمازهای دیگر دو سجده بجا آورید
۶. بعد از سجده دوباره بایستد و به کیفیت رکعت اول، رکعت دوم را بجا آورید.
۷. تشهد و سلام

❇️ اطلاعات بیشتر در مورد نماز آیات:‌
🌐 http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa3241