روز عرفه

عرفه جوشش عشق است و نوای ازلیست
عرفه سوز تمنای حسین بن علیست
عرفه رابطه عشق حسین است و خدا
پیشگفتار مناجاتگه کرب و بلا

📔 برای دانلود کتابچه اعمال و فضائل روز عرفه (یکشنبه ۱۶ جون مصادف با ۹ ذی الحجه) اینجا را کلیک کنید.

📽 برای مشاهده دعای عرفه به همراه متن کامل و ترجمه فارسی اینجا را کلیک کنید.