جلسه گردهمایی اعضاء خیریه غدیر – مارچ

بدينوسيله به اطلاع ميرساند چهارمین گردهمايی ويژه اعضاء ثبت شده مركز خيريه غدير جهت تبادل نظر، بررسى و تصميم گيرى فعاليتهاى مركز روز چهارشنبه 4 مارچ 2020 از ساعت 7 تا 9 بعدازظهر برگزار ميگردد.

با توجه به اهميت مباحث مورد بررسى از تمامى اعضاء ثبت شده مركز غدير خواهشمنديم رأس ساعت مذكور در محل مركز حضور به هم رسانند.

با تشكر فراوان
مديريت مركز غدير