جلسه گردهمایی اعضاء خیریه غدیر – فوریه

بدينوسيله به اطلاع ميرساند سومین گردهمايی ويژه اعضاء ثبت شده مركز خيريه غدير جهت تبادل نظر، بررسى و تصميم گيرى فعاليتهاى مركز روز چهارشنبه 6 فوریه 2020 از ساعت 7 تا 9 بعدازظهر برگزار ميگردد.

لذا از تمامى اعضاء ثبت شده مركز غدير خواهشمنديم راس ساعت مذكور در محل مسجد غدير حضور به هم رسانند.

با تشكر فراوان
مديريت مركز غدي