جلسه دوم گردهمایی اعضاء خیریه غدیر

بدينوسيله به اطلاع ميرساند دومین گردهمايی ويژه اعضاء ثبت شده مركز خيريه غدير جهت تبادل نظر، بررسى و تصميم گيرى فعاليتهاى مركز در سال 2020 در روز چهارشنبه 22 ژانویه 2020 از ساعت 7 تا 9 بعدازظهر برگزار ميگردد.

لذا از تمامى اعضاء ثبت شده مركز غدير خواهشمنديم راس ساعت مذكور در محل مسجد غدير حضور به هم رسانند.

با تشكر فراوان
مديريت مركز غدير