بیوگرافی جناب آقای دکتر اسدی و چکیده موضوع سخنرانی

بیوگرافی:

متخصص محیط زیست، کیفیت و فناوری و ایمنی مواد غذایی با مدرک کارشناسی ارشد در علوم و دکترا در علوم زیست محیطی و کیفیت؛ دارای گواهینامه بین المللی سر ممیزی و مدرسی ایتانداردهای مدیریت کیفیت و محیط زیست. شرکت در بیش از 110 ممیزی در بیش از 25 کشور جهان؛ مشاوره برنامه ریزی، توسعه، شروع، هماهنگی، پیاده سازی و حفظ مؤثرترین روش های سیستم های مدیریت برای تولید بهینه، کیفیت و ایمنی غذا، تضمین زیست محیطی و نظارت و اندازه گیری در بیش از 11 کشور؛ از اولین افرادی که استفاده از تلفن همراه را به عنوان ابزار سیستم مدیریتی برای رفتارهای نوآورانه شناخته شده به سازمان بین المللی استاندارد پیشنهاد نمود؛ کسب تقدیرنامه از دفتر نخست وزیر کانادا، وزیر محیط زیست و وزیر آموزش بریتیش کلمبیا.

چکیده موضوع سخنرانی: راهکارهای حفظ محیط زیست به عنوان یک موهبت الهی در زندگی روزمره

این یک مجموعه راهنمای بین‌المللی است که به “پایداری زیست محیطی برای کودکان آینده” برای آموزش راه و رسم زندگی برای توسعه پایدار اختصاص دارد. مفهوم توسعه پایدار به زبان بسیار ساده می شود: بدست آوری بیشتر، از منابع کمتر برای مدت طولانی تر

تلاش بر این است تا با ارائه الگوی مصرف و راه رسم زندگی زیست محیطی و سبک زندگی توسعه پایدار در خانه ها، ادارات، مدارس و کتابخانه ها در سراسر جهان بتوانیم تخریب محیط زیست را تا آنجا که میتوانیم کاهش دهیم و امید داشته باشیم آن را برای نسل آینده حفظ خواهیم نمود.
تغییر اقلیم واقعی است. بنابراین مردم این پتانسیل را دارند که در حال حاضر و برای نسل های آینده تغییر ایجاد کنند. این مجموعه راهنمای اصول علم آب و هوا، از جمله نقشی که سبک زندگی و جمعیت در سناریوی آب و هوا ایفا می کند، اهمیت ردپای کربن، و مروری بر وضعیت فعلی آب و هوا را ارائه می دهد. این راهنما بر اساس نیازهای بشر طبقه بندی شده است که ابتدا با غذا شروع می شود و به گردشگری ختم می شود. سپس این راهنما تفاوت بین سازگاری (برداشتن گام‌هایی برای زندگی با تغییرات) و کاهش (برداشتن گام‌هایی برای کاهش سرعت تغییر) را نشان می‌دهد.
نمونه های سازگاری عبارتند از غذا، انرژی، حمل و نقل، تفریح. کاهش تمرکز بر تعامل مؤثر با دولت‌های محلی، از طریق خدمت در هیئت‌های مشاوره، برقراری ارتباط با مقامات دولتی، مؤسسات آموزشی، مدارس، دانشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و جوامع پیشرو به سمت اقدامات تغییر اقلیم است.
یکی از راه های مفید برای کاهش تغییرات آب و هوا از طریق افزایش دانش عمومی برای درک بهتر تأثیر نرخ تغییر بر گیاهان و حیوانات است. این موضوع برای حفظ گونه ها بسیار مهم است. و برای ارزیابی حشرات بالقوه و شیوع بیماری در کشاورزی، منابع طبیعی و بهداشت عمومی.
اقدام شخصی یک عنصر کلیدی این مجموعه راهنما است.
شهروندان باید 20 درصد منابع کمتری مصرف کنند تا سطح مصرف جهانی را تا حد امکان پایین بیاورند. به خوانندگان 12 گام عملی داده می شود تا تغییرات را انجام دهند. بخش منابع اطلاعات بیشتری را ارائه می دهد و خوانندگان تشویق می شوند برای سؤالات بیشتر با نویسنده تماس بگیرند.
همچنین به عنوان یک اقدام اساسی دسترسی، به دوره آموزشی آنلاین را در مورد کنترل تغییرات آب و هوا نیز ارائه کرده ایم.