اطلاعیه بازگشایی مدرسه

با توجه به تاخیر در بازگشایی مدارس استان بی سی تا ۱۰ ژانویه و شرایط نامناسب اب و هوایی این هفته مدرسه غدیر جمعه ۷ ژانویه تعطیل است.

مدرسه فعالیت خود را در سال جدید از جمعه ۱۴ ژانویه شروع میکند