آغاز ثبت نام مدرسه غدیر سال تحصیلی ۲۰۲۲-۲۰۲۳

شرایط ثبت نام ۲۰۲۲-۲۰۲۳ مدرسه غدیر

ثبت نام فقط در روز جمعه ۱۰ و ۱۱ و‌۱۲ جون
تمام کلاسها ۵۰۰ پرداخت یکجا

از ۱۳ جون تا ۱۵ اگوست
کلاس اول ۵۵۰
دلار بقیه پایه ها ۵۳۰
۱۵ آگوست تا اخر اگوست کلاس اول ۶۰۰
بقیه پایه ها ۵۵۰

بعد از شروع مدرسه
کلاس اول ۶۵۰
بقیه پایه ها ۶۰۰

برای پرداخت قسطی در دو پرداخت با چک تا آخر دسامبر هر چک‌ ۳۳۰

توجه: در صورت انصراف تا یک هفته قبل از شروع مدرسه ۳۰ دلار هزینه ثبت نام کسر می شود و فقط هفته اول مدرسه بعد از کسر ۵۰ درصد و مابقی عودت داده میشود.

تخفیف دو فرزند تسویه تا شروع مدرسه ۵۷۰ دلار

ℹ️ شماره تماس برای اطلاعات بیشتر: 7788055178

ℹ️ کانال تلگرام مدرسه غدیر: @Ghadir110edu

تکمیل فرم ثبت نام