امروز:
نماز جماعت و اهمیت، آثار، شرایط امام جماعت چاپ
آئین اسلام، از بعد اجتماعی مهمی برخوردار است و با عنایت ‏به ‏برکات آثار وحدت و تجمع و یکپارچگی، در بسیاری از برنامه‏هایش ‏بر این بعد، تکیه و تاکید کرده است.  
برگزاری نمازهای روزانه واجب نیز به صورت جماعت و گروهی، یکی از این برنامه‏هاست.  
در اینجا به اهمیت‏«نماز جماعت‏» و آثار گوناگون آن اشاره ‏می‏کنیم:  
 

● اهمیت نماز جماعت
غیر از آثار فردی و اجتماعی نماز جماعت(که به آنها اشاره خواهدشد)پاداش‏های عظیمی برای آن بیان شده که در اینجا به بعضی ازروایات، اشاره می‏شود.  از رسول خدا(ص)نقل شده که: «من سمع النداء فلم یجبه من غیرعلة فلا صلاة له‏» (
۱) نماز کسی که صدای اذان را بشنود و بی دلیل، در نماز جماعت ‏مسلمانان شرکت نکند، ارزشی ندارد.  
در حدیث، تحقیر نماز جماعت، به منزله تحقیر خداوند بشمار آمده‏ است: «من حقره فانما یحقر الله‏» (
۲) شرکت دائم در نماز جماعت، انسان را از منافق شدن بیمه می‏کند.  (۳) و برای هر گامی که به سوی نماز جماعت و مسجد برداشته شود، ثواب ‏و حسنه در نظر گرفته شده است.  (۴) همین که کسی برای شرکت در نماز جماعت از منزل خارج ‏می‏شود، یا در مسجد، در انتظار نماز جماعت ‏به سر می‏برد پاداش کسی ‏را دارد که در این مدت، به نماز مشغول بوده است.  (۵) تعداد حاضران در نماز جماعت، هر چه بیشتر باشد، پاداش آن بیشتراست.  این کلام رسول خداست که فرمود: «ما کثر فهو احب الی الله‏» (۶) حدیث جالبی در بیان فضیلت نماز جماعت است که قسمتی از آن ‏در رساله‏های عملیه هم ذکر شده است. ترجمه تمام حدیث چنین است:  
اگر اقتدا کننده
۱ نفر باشد، پاداش ۱۵۰ نماز داده می‏شود.  
اگر اقتدا کننده
۲ نفر باشد، پاداش ۶۰۰ نماز داده می‏شود.  
اگر اقتدا کننده
۳ نفر باشد، پاداش ۱۲۰۰ نماز داده می‏شود.  
اگر اقتدا کننده
۴ نفر باشد، پاداش ۲۴۰۰ نماز داده می‏شود.  
اگر اقتدا کننده
۵ نفر باشد، پاداش ۴۸۰۰ نماز داده می‏شود.  
اگر اقتدا کننده
۶ نفر باشد، پاداش ۹۶۰۰ نماز داده می‏شود.  
اگر اقتدا کننده
۷ نفر باشد، پاداش ۱۹۲۰۰ نماز داده می‏شود.  
اگر اقتدا کننده
۸ نفر باشد، پاداش ۳۶۴۰۰ نماز داده می‏شود.  
اگر اقتدا کنندگان و امام جماعت ‏به
۱۰ نفر رسیدند، پاداش‏۷۲۸۰۰ نماز دارد.  


ولی، همین که عدد افراد از ده نفر گذشت، حساب آنرا جز خداکسی نمی‏داند. (
۷) در حدیث دیگر است: هر که نماز جماعت را دوست ‏بدارد، خدا و فرشتگان او را دوست می‏دارند.  (۸) در زمان پیامبر(ص)هرگاه افراد نماز جماعت کم می‏شدند، آنحضرت به جستجو و تفقد از افراد می‏پرداخت و می‏فرمود: شرکت در نماز صبح و عشاء، بر منافقان از هر چیز سنگین‏تر است. (۹) قرآن نیز، از اوصاف منافقان، بی حالی و کسالت هنگام نماز را بیان‏کرده است.  (10) چرا که سحر خیزی و حضور در جماعت مسلمین، آن هم ازراه‏های دور و در گرما و سرما، نشانه صداقت در ایمان و عشق نمازگزار است.  
حضور در نماز جماعت، خاص یک منطقه نیست. انسان در هر جا که باشد، خوب است‏ به فکر نماز جماعت و حضور در آن و تشویق‏ دیگران باشد.  
رسول خدا(ص)در باره اهمیت جماعت، فرمود:  
«صلاة الرجل فی جماعة خیر من صلاته فی بیته اربعین‏سنة. قیل: یا رسول الله!صلاة یوم؟فقال(ص): صلاة‏واحدة‏» (
۱۱) یک نماز با جماعت، بهتر از چهل سال نماز فرادی در خانه‏است. پرسیدند: آیا فقط یک روز نماز؟ فرمود: بلکه یک نماز.  
و می‏فرمود: صف‏های نماز جماعت، همانند صف‏های فرشتگان درآسمان چهارم است.  (
۱۲) اولین نماز جماعتی هم که بر پا شد، به امامت رسول خدا و شرکت‏ حضرت علی(ع) و جعفر طیار(برادر حضرت علی(ع)) بود. همین که ‏ابوطالب، فرزندش علی(ع) را دید که به پیامبر اقتدا کرده، به فرزند دیگرش جعفر گفت: تو نیز به پیامبر اکرم اقتدا کن و این جماعت دو سه ‏نفری، پس از نزول آیه «فاصدع بما تؤمر» بود، که فرمان به علنی ساختن‏دعوت و تبلیغ می‏داد.  (۱۳)

● آثار نماز جماعت
بر پایی فریضه‏های دینی به صورت دسته جمعتی، غیر از پاداش‏های فراوانی که یاد شد، در زندگی فردی و اجتماعی امت مسلمان نیز، آثارمثبت و فراوانی دارد که به برخی اشاره می‏شود:  

۱) آثار معنوی
بزرگترین اثر معنوی نماز جماعت، همان پاداش‏های الهی است که گفته شد. روایت است که شبی، علی علیه السلام تا سحر به عبادت ‏مشغول بودند. چون صبح شد، نماز صبح را به تنهائی خواندند و استراحت ‏کردند.  
رسول خدا(ص)که آنحضرت را در جماعت صبح ندید، به خانه اورفت. حضرت فاطمه(ع)از شب زنده‏داری علی(ع)و عذر او از نیامدن به‏مسجد سخن گفت. پیامبر فرمود: پاداشی که بخاطر شرکت نکردن در نماز جماعت صبح، از دست علی(ع) رفت، بیش از پاداش عبادت تمام‏شب است. (
۱۴) رسول خدا(ص)فرموده است:  
لان اصلی الصبح فی جماعة احب الی من ان اصلی لیلتی‏حتی اصبح (
۱۵) اگر نماز صبح را به جماعت‏بخوانم، در نظرم محبوب‏تر ازعبادت و شب زنده‏داری تا صبح است.  
بخاطر همین فضیلت و پاداش‏هاست که اگر تعداد نمازگزاران از ده نفر بیشتر شود، اگر تمام آسمان‏ها کاغذ، و دریاها مرکب و درخت‏ها قلم شودو فرشتگان بنویسند، پاداش یک رکعت آنرا نمی‏توانند بنویسند.  (
۱۶)  و نماز جماعت ‏با تاخیر، بهتر از نماز فرادی در اول وقت است. (۱۷)

۲) آثار اجتماعی
نماز جماعت، مقدمه وحدت صفوف و نزدیکی دلها و تقویت کننده‏ روح اخوت است.  
نوعی حضور و غیاب بی تشریفات، و بهترین راه شناسائی افراداست.  
نماز جماعت، بهترین، بیشترین، پاکترین و کم خرج‏ترین‏اجتماعات دنیاست و نوعی دید و بازدید مجانی و آگاهی از مشکلات و نیازهای یکدیگر و زمینه ساز تعاون اجتماعی بین آحاد مسلمین است.  

۳) آثار سیاسی
نماز جماعت، نشان دهنده قدرت مسلمین و الفت دلها و انسجام ‏صفوف است.  
تفرقه‏ها را می‏زداید، بیم در دل دشمنان می‏افکند، منافقان را مایوس‏می‏سازد، خار چشم بدخواهان است.  
نماز جماعت، نمایش حضور در صحنه و پیوند«امام‏»و«امت‏» است.  

۴) آثار اخلاقی، تربیتی
در نماز جماعت، افراد در یک صف قرار می‏گیرند و امتیازات موهوم صنفی، نژادی، زبانی، مالی و. . . کنار می‏رود و صفا و صمیمیت و نوعدوستی در دلها زنده می‏شود و مؤمنان، با دیدار یکدیگر در صف ‏عبادت، احساس دلگرمی و قدرت و امید می‏کنند.  
نماز جماعت، عامل نظم و انضباط، صف ‏بندی و وقت‏شناسی‏است.  
روحیه فردگرایی و انزوا و گوشه‏گیری را از بین می‏برد و نوعی مبارزه ‏با غرور و خودخواهی را در بر دارد.  
نماز جماعت، «وحدت‏»در گفتار، جهت، هدف و امام را می‏آموزد و از آنجا که باید پرهیزکارترین و لایق‏ترین اشخاص، به امامت نمازبایستد، نوعی آموزش و الهام دهنده علم و تقوا و عدالت است.  
نماز جماعت، کینه‏ها و کدورت‏ها و سوء ظن‏ها را از میان می‏برد و سطح دانش و عبودیت و خضوع را در جامعه اهل نماز، افزایش می‏دهد.  
به خاطر اینهمه آثار است که به نماز جماعت، آنهمه توصیه شده‏ است. حتی نابینایی وقتی از حضور پیامبر، اجازه خواست که به مسجد نیاید، آنحضرت فرمود: از خانه تا مسجد، ریسمانی ببندد و به کمک آن، خود را به نماز جماعت‏برساند. (
۱۸) و نیز،  نابینایانی که اجازه ترک شرکت‏در نماز خواستند، رسول خدا(ص)اجازه نفرمود. (۱۹) از طرف دیگر، برخورد شدید نسبت‏به کسانی که به نماز جماعت ‏اهمیت نمی‏دهند، نشان دیگری بر اهمیت و سازندگی آن است. در حدیث است که به چنان کسان، همسر ندهید (۲۰) و معرف آنان‏نشوید. (۲۱)

● امام جماعت
در نماز جماعت، آنکه جلو می‏ایستد و مردم به او اقتدا می‏کنند، «امام‏» نام دارد. بعضی نیز به او «پیشوا» می‏گویند. در نظام اجتماعی ‏سیاسی اسلام، آنکه پیشوایی جمعی را به عهده دارد، باید از یک سری ‏فضیلت‏ها و برتری‏ها برخوردار باشد، تا فضایل او، الهام‏ بخش دیگران نیزباشد. در نماز جماعت نیز، پیشنماز، باید در علم و عمل و تقوا و عدالت، برتر از دیگران باشد.  
در حدیث می‏خوانیم: «فقدموا افضلکم‏» (
۲۲) و«فقدموا خیارکم‏»، (۲۳) یعنی با فضیلت‏ترین و بهترین خودتان را جلو بیندازید و به او اقتدا کنید.  
احادیث، در این باره، بسیار است. به چند نمونه اشاره می‏کنیم:  
امام جماعت، باید کسی باشد که مردم به ایمان و تعهد او اطمینان ‏داشته باشند. (
۲۴) امام صادق(ع)فرمود: امام جماعت،  رهبری است که شما را به سوی ‏خدا می‏برد، پس بنگرید که به چه کس اقتدا می‏کنید. (۲۵) ابوذر فرمود: امام شما، در قیامت،  شفیع شماست. پس شفیع خودتان ‏را از افراد سفیه و فاسق قرار ندهید. (۲۶) اقتدا کردن به افراد ناشناخته و آنان که در دین یا امامت، غلو می‏کنند، نهی شده است. (۲۷) افرادی که در جامعه، بخاطر گناه علنی،  شلاق خورده‏اند، یا از طریق نامشروع، بدنیا آمده‏اند، حق امام جماعت ‏شدن ندارند. (۲۸) امام جماعت، باید مورد قبول مردم باشد، و گرنه آن نماز، مورد قبول‏درگاه خداوند نیست. (۲۹) امام صادق(ع)در تفسیر این آیه شریفه (خذوا زینتکم عند کل‏مسجد) (۳۰) هنگام رفتن به مسجد، نیت ‏خود را همراه داشته باشید)
فرمود: زینت مسجد، پیشوای شایسته و امام جماعت مسجد است. (
۳۱)  
امام باقر(ع)فرمود: امام جماعت‏ باید از افراد اندیشمند و صاحب ‏فکر باشد. (
۳۲) رسول خدا(ص)فرمود: کسی که پشت‏ سر امام عالم نماز بخواند، گویا پشت‏ سر من و حضرت ابراهیم، نماز خوانده است. (۳۳) امام جماعت، باید مراعات ضعیف‏ترین افراد را بکند و نماز را طول ‏ندهد. (۳۴) از مجموع این احادیث، موقعیت ‏حساس امامت جماعت‏ شناخته ‏می‏شود.  

● انتخاب امام جماعت
از آنجا که در امام جماعت، برتری و فضیلت ‏بر دیگران شرط است، اگر در موقعیتی، چند نفر شایستگی آنرا داشتند که به آنان اقتدا شود، باز هم اوصاف و شرایطی به عنوان اولویت در روایات مطرح است که ‏آموزنده است و گرایش به ارزشها و انتخاب بهتر را می‏آموزد. از جمله:  
۱) کسی که قرائت نمازش بهتر باشد(اقرئهم)
۲) کسی که در هجرت، پیشقدم باشد(اقدمهم هجرة)
۳) کسی که دین‏شناس‏تر و در مراتب علمی برتر باشد (اعلمهم‏بالسنة و افقههم فی الدین)
۴) کسی که سن بیشتری داشته باشد(فاکبرهم سنا)
۵) کسی که انس او با قرآن بیشتر باشد.  
۶) کسی که زیباتر و خوشروتر باشد. (۳۵)
۷) صاحب منزل، از مهمان در امام جماعت‏شدن مقدم است.  
۸) امام جماعت دائمی، بر افراد تازه وارد به مسجد، مقدم است.  
در میان امتیازات، به مسئله‏«عالم بودن‏»بیش از هر چیزی تکیه شد ه‏است. این دانایی و اعلمیت، در همه مواردی که نوعی رهبری و پیشوایی‏در کار است، شرط و امتیاز است.  
در حدیث است:  
«من صلی بقوم و فیهم من هو اعلم منه لم یزل امرهم الی السفال الی‏یوم القیامة‏» (
۳۶) کسی که امامت نماز و پیشوایی گروهی را به عهده بگیرد، در حالیکه میان آنان، داناتر از او هم باشد، وضع آن جامعه تا قیامت، همواره رو به ‏سقوط و پستی است.  
البته همچنانکه در حدیثی گذشت، امام جماعت ‏باید مورد پذیرش وقبول مردم باشد. این مقبولیت، از راه علم و پاکی و عدالت و تواضع واخلاق نیکو بدست می‏آید.  
نباید غفلت داشت که گاهی دشمنان و اهل نفاق، برای ضربه زدن ‏به اسلام و روحانیت، امام جماعتی را با شایعه و تهمت و دروغ، بدنام ‏می‏کنند تا او را به انزوا بکشند. هشیاری مردم، خنثی کننده این نقشه ‏شیطانی است. در جماعت پشت‏ سر کسی که با فسق دورویی و دروغ، مقبولیت ‏خود را حتی در مقابل عده ایی از دست داده است نباید ایستاد، نه آن کسی که دستهای مرموز، او را از نظرها انداخته باشد!...  

● عدالت در امام جماعت
از شرایط امام جماعت، عادل بودن است.  
عدالت را در کتب فقهی تعریف کرده‏اند. فقهای گرانقدر، از جمله ‏حضرت امام خمینی(قدس سره)می‏فرمایند:  
عدالت، یک حالت درونی است که انسان را از ارتکاب گناهان ‏کبیره، و تکرار و اصرار نسبت ‏به گناهان صغیره باز دارد.  (
۳۷) پاکی، تقوا، دوری از گناه، از نشانه‏های عدالت است. بنا به ‏اهمیت این صفت، در فقه اسلامی و قانونی اساسی، داشتن آن برای مسئولان بلند پایه و مشاغل حساس، شرط است و کارهای مهم کشور و امور مردم، باید بدست افراد عادل انجام گیرد.  

پی‏نوشتها:  
۱- وسائل، ج ۵ ص ۳۷۵، کنز العمال، ج ۸ حدیث ۲۲۷۹۹.  
۲- من لا یحضره الفقیه، ج ۱ ص ۳۷۷.  
۳- مستدرک الوسائل، ج ۱ ص ۴۸۸.  
۴- کنز العمال، ج ۸ حدیث ۲۲۸۱۵ از پیامبر اسلام(ص).  
۵- کنزالعمال، ج ۸ حدیث ۲۲۸۱۸ و ۲۲۸۲۷.  
۶- کنزالعمال، ج ۸ ص ۲۵۸.  
۷- مستدرک الوسائل، ج ۱ ص ۴۸۷، رساله حضرت امام، مسئله ۱۴۰۰.  
۸- مستدرک الوسائل، ج ۱ ص ۴۸۸.  
۹- کنزالعمال، ج ۸ ص ۲۵۶.  
۱۰- و اذا قاموا الی الصلوة قاموا کسالی(نساء، آیه ۱۴۲).  
۱۱- مستدرک الوسائل، ج ۱ ص ۴۸۸.  
۱۲- همان مدرک.  
۱۳ همان مدرک، ص ۶۸۹، وسائل، ج ۵ ص ۳۷۳.  
۱۴- سفینة البحار، ج ۱، جماعت.  
۱۵- کنز العمال، ج ۸ حدیث ۲۲۷۹۲.  
۱۶- توضیح المسائل امام(قدس سره)مسئله ۱۴۰۰.  
۱۷- توضیح المسائل امام(قدس سره)مسئله ۱۴۰۲.  
۱۸- وسائل، ج ۵ ص ۳۷۷.  
۱۹- کنزالعمال، ج ۸ ص ۲۵۵.  
۲۰- و۲۱- سفینة البحار، ج ۱، جماعت.  
۲۲- و۲۳- من لا یحضره، ج ۱ ص ۳۷۷.  
۲۴- مستدرک الوسائل، ج ۱ ص ۴۹۰.  
۲۵- مستدرک الوسائل، ج ۱ ص ۴۹۱، وسائل، ج ۵ ص ۴۱۶.  
۲۶- وافی، ج ۲ ص ۱۷۷.  
۲۷- و۲۸- مستدرک الوسائل، ج ۱ ص ۴۹۱.  
۲۹- وسائل ج ۵ ص ۴۱۷ و مستدرک، ج ۱ ص ۴۹۲.  
۳۰- اعراف، آیه ۳۱.  
۳۱- نورالثقلین، ج ۲ ص ۱۹.  
۳۲- و۳۳- مستدرک الوسائل، ج ۱ ص ۴۹۲.  
۳۴- من لا یحضر، ج ۱ ص ۳۸۱.  
۳۵- وافی، ج ۱ ص ۱۷۷، مستدرک الوسائل، ج ۱ ص ۴۹۲ و ۴۹۳، وسائل، ج ۴ ص ۴۱۹.  
۳۶- من لا یحضر، ج ۱ ص ۳۷۸.  
۳۷- تحریر الوسیله، ج ۱، بحث امام جماعت.  


بیننده: 40482

  نظرات (64)
1. تو
نوشته شده توسط: من, زمان: Tuesday, 04 November 2008 07:14
:sigh سلام
2. نوشته شده توسط: مونا, زمان: Wednesday, 12 November 2008 22:58
:p
3. نوشته شده توسط: باران, زمان: Friday, 28 November 2008 00:10
عالی بود، ای کاش جوانان ما شرکت در نماز جماعت را از دست ندهند و با حضور در مساجد به دشمنان اسلام بفهمانند که اسلام هنوز پابرجاست . :)
4. كتع8
نوشته شده توسط: لبته, زمان: Sunday, 26 April 2009 21:46
:p 
;)
5. باباب
نوشته شده توسط: تابابابابابابا, زمان: Sunday, 28 December 2008 06:51
:upset تهوع آور
6. نوشته شده توسط: محجوبه, زمان: Sunday, 26 April 2009 21:44
عالیه ممنون 
:) 
7. ekalantari223@yahoo.com
نوشته شده توسط: محفوظ, زمان: Saturday, 30 May 2009 05:22
سلام ، در مورد روايت ذكر شده پيرامون ترك نماز جماعت صبح از سوي مولا علي (ع)، با توجه به اينكه ايشان امام معصوم است و خود در ذكر مناقبش ميفرمايد : هيچ كس نزديكتر از من به پيامبر (ص) نبود و هرگز فجر ندميد كه ديده من در خواب باشد و . . . ، اين روايت با فرمايشات مولي نميخواند . از امام معصوم (ع) ترك اولي نيز جايز نيست چه برسد به ترك نماز جماعت كه در همين مقاله مراتب شماتت پيامبر (ص) نسبت به ترك كننده آن را بر شمرده ايد . لطفا" در انتخاب مطالب دقت فرماييد تا شايبه رسوخ افكار ضد شيعي در پوشش دوستان در سايت شما به ذهن متبادر نشود.
8. نوشته شده توسط: محمد رضا, زمان: Thursday, 18 June 2009 03:57
سلام 
با نظر نویسنده محترم یادداشت قبلی موافقم به نظر رگه هایی از احادیث اهل سنت در این روایت است
9. كيميا
نوشته شده توسط: كيميا, زمان: Sunday, 11 October 2009 03:55
در مورد احاديث مخصوصا در ارتباط با اهل بيت (ع) بيشتر دقت كنيد .
10. نوشته شده توسط: زهرا, زمان: Sunday, 29 November 2009 09:18
خیلی خوب بود ممنونم :x :grin
11. نوشته شده توسط: حسن, زمان: Sunday, 29 November 2009 09:31
عالی بود.دمتون گرم.ای ول
12. عالي است
نوشته شده توسط: احمد, زمان: Saturday, 05 December 2009 06:51
:grin :upset :x
13. تنکیو
نوشته شده توسط: سما, زمان: Wednesday, 16 December 2009 08:22
مرسی
14. x x
نوشته شده توسط: x, زمان: Friday, 25 December 2009 00:46
:cry
15. نظر
نوشته شده توسط: رضا رائفی پور, زمان: Saturday, 13 March 2010 04:00
با سلام .  
 
چرا در سایتتان از اهمیت نماز جماعت(در احادیث:همراه با پیام عربی)ندارید :?  
 
 
ممنون
16. نوشته شده توسط: من, زمان: Wednesday, 17 March 2010 11:01
عالیست 
متعالی شود
17. که چی؟
نوشته شده توسط: A.kh, زمان: Friday, 26 March 2010 01:55
که چی؟ در آخرکه همگی باهم به جهنم می رویم :grin
18. نوشته شده توسط: صادق, زمان: Saturday, 12 June 2010 01:19
احسنت عالی بود
19. نوشته شده توسط: فدایی علی (ع), زمان: Sunday, 07 November 2010 04:50
لطف کنید احادیث درست را وارد کنید ، منظورم حدیثی که گفتید امام علی برای نماز جماعت صبح خواب موندند ، وای بر شما !!!!!!!!!!!!!!!
20. لبفب
نوشته شده توسط: علی, زمان: Tuesday, 30 November 2010 06:40
:x :( :zzz :upset :) :grin :grin :grin :) 8) :sigh :cry
21. نوشته شده توسط: ستایش, زمان: Thursday, 02 December 2010 09:31
خیلی عالی بووووووووووووووووووود :) :)
22. به تو ربطي نداره
نوشته شده توسط: غضنفر غضنفر پور, زمان: Monday, 31 January 2011 03:29
من نظري ندارم فقط خواستم بگم با نظر همه ي حضار موافقم Good Bay :x
23. 86
نوشته شده توسط: 86, زمان: Wednesday, 09 February 2011 07:04
مادرتو ...
24. نوشته شده توسط: علی عزیزی, زمان: Wednesday, 09 February 2011 07:05
چرا در سایتتان از اهمیت نماز جماعت(در احادیث:همراه با پیام عربی)ندارید :?  
 
 
ممنون
25. احاديثي از امامان
نوشته شده توسط: سجاد كامياب, زمان: Sunday, 20 February 2011 05:37
خيلي عالي بود وايه هاي آموزنده اي داشت ;) ;) ;) 8) :) :upset
26. نوشته شده توسط: احمد قاسمی, زمان: Tuesday, 05 April 2011 13:10
باسلام واحترام ازاحادیثی که استناد درستی دردست نیست استفاده نفرمایید (حدیثی که به مولی الموحدین امیرالمومنین درخصوص نماز صبح مطرح نمودید) همچنین درخصوص اهمیت نمازجماعت بیشترتوضیح داده شودوبرکزاری نمازجماعت ولوبادویاسه نفر واقامه نماز
27. انتقاد
نوشته شده توسط: علی عباسی ششده, زمان: Friday, 13 May 2011 06:13
از اینکه این مطلب را درباره امیرالمومنین نوشته اید هرچه سریعتر توبه کنید
28. تعصب
نوشته شده توسط: امیر, زمان: Friday, 01 July 2011 04:34
من میگم اشتباه میکنید که اینقدر روی سنی و شیعه بحث میکنید..همه ما دین و مذهب پدرمان را داریم..هیچکس گنهکار نیست..فقط مردم را نرنجانید ..هیچ تفاوتی بین ادیان و مذاهب نیست
29. شیطان از راست گویان عالم است ولی....
نوشته شده توسط: محمد(غلام محبان , زمان: Wednesday, 13 July 2011 01:35
به نام خدا ی علی اعلی .در احادیث داریم شیطان 99 راست می گوید که یک دروغش را جا بیاندازد. شما چند تا راست گفتی آما ..... 
علی جان پیامبر است به فرموده ی قرآن آیه ی مباهله.... یعنی همه کارش صحیح و بهترین است . اون حدیثت رو از هر کجا پیدا کردی بکوبش تو دیوار که غلطه .(فضربوه علی الجدار) 
خودت را ارزان نفرشی داداش گلم...
30. نوشته شده توسط: محمد, زمان: Sunday, 04 September 2011 04:29
عالي است ولي از اين بهتر هم مي شود
31. ازتعصبات جاهلانه بعضي از نظرات
نوشته شده توسط: محمدرضا, زمان: Sunday, 04 September 2011 04:34
خواهشن كساني كه نظر مي دهند از تعصبات جاهلانه پرهيز كنند
32. تشکر
نوشته شده توسط: معصومه, زمان: Wednesday, 05 October 2011 12:11
سلام خوب بود ولی می تونست از این بهتر هم باشه. 
خیلییییییییییییییی ممنون
33. نوشته شده توسط: نرگس, زمان: Tuesday, 11 October 2011 10:29
خیلی عالی بود :)
34. yek adame khob
نوشته شده توسط: ati, زمان: Wednesday, 19 October 2011 06:33
salam khaili khobe lotfan matlabi darmorde sharayete vorode be namaz jamaat ham benevisit..... :)
35. نماز
نوشته شده توسط: یکتا, زمان: Thursday, 27 October 2011 03:17
خوب بود : :sigh
36. نوشته شده توسط: masome, زمان: Tuesday, 08 November 2011 03:58
خیلی عالی بود :grin :) :x
37. متینا
نوشته شده توسط: سحر, زمان: Wednesday, 09 November 2011 09:15
منم می خوام :cry
38. نماز جمعه
نوشته شده توسط: ارغوان بنی اسدی, زمان: Thursday, 10 November 2011 07:49
تعداد افراد نماز جمعه باید چند تا باشد تا نماز تشکیل شود؟ :
39. نوشته شده توسط: ماریا, زمان: Thursday, 17 November 2011 05:58
خیلی خوب بود مرسی :) :)
40. نوشته شده توسط: شهرزاد, زمان: Friday, 18 November 2011 05:49
خيلي گه بود :upset
41. تشکر
نوشته شده توسط: مارال, زمان: Saturday, 19 November 2011 06:50
خیلیییییییییییییییی خوب بود :)
42. نمازجماعت
نوشته شده توسط: میترا, زمان: Monday, 21 November 2011 01:01
اطلاعات شما بسیار عالیو مورد احترام است.ممنون
43. mrim
نوشته شده توسط: مریم, زمان: Wednesday, 30 November 2011 18:29
بد نبود :?
44. نتمدنت
نوشته شده توسط: لتعناتاتن, زمان: Friday, 09 December 2011 10:09
عالی 8)
45. نوشته شده توسط: h, زمان: Wednesday, 14 December 2011 11:39
مطلب عالی بود اما انگار شما همه نظراتتون روهم تایید میکنید!! 
که اشتباهه :?
46. ؟؟؟؟؟
نوشته شده توسط: ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟, زمان: Monday, 19 December 2011 11:06
یه چیزی بنویسید که با جامعه جور در بیاد :upset
47. امام جماعت
نوشته شده توسط: محمد, زمان: Wednesday, 21 December 2011 03:34
خوب بود بدم نبود میشود بیشتر درمورد ویژگی های امام جماعت توضیح دهید
48. نوشته شده توسط: معصومه, زمان: Saturday, 24 December 2011 09:29
خيلييييييييييييييييي عاليييييييييييي بود :grin :)
49. امام جما عت
نوشته شده توسط: متینه, زمان: Tuesday, 03 January 2012 09:21
امام صادق ع..امام جما عت رهبری است که شما را به سوی خدا می برد :p
50. امام جماعت
نوشته شده توسط: متینه, زمان: Tuesday, 03 January 2012 09:28
خوب بود :x
51. نوشته شده توسط: امیر, زمان: Monday, 09 January 2012 11:14
سلام.خوب بود.جای کار بیشتر داره.در انتخاب احادیث دقت بیشتری کنید
52. نوشته شده توسط: asmin, زمان: Tuesday, 10 January 2012 06:50
سلام. بسیاررررررررررر خوبببببببببببب بید :x
53. نوشته شده توسط: صابر پوررضایی, زمان: Thursday, 12 January 2012 03:54
خوب بود استفاده کردیم
54. ح
نوشته شده توسط: ه, زمان: Thursday, 12 January 2012 08:35
;) :) :p
55. نوشته شده توسط: 123, زمان: Sunday, 22 January 2012 06:33
چرا امام جماعت پایین تر از سایر مردم به نماز می ایستد؟
56. نوشته شده توسط: ایمان, زمان: Tuesday, 24 January 2012 04:27
بسیارآموزنده و مفید بود :) 8)
57. شمیم
نوشته شده توسط: مریم گلی, زمان: Tuesday, 24 January 2012 07:48
:) ;) :grin ممنون ممنون ممنون
58. کم است
نوشته شده توسط: امیر علی, زمان: Thursday, 02 February 2012 12:53
مطالب خوبی است ولی کم است ممنون :x :x :upset 8)
59. نوشته شده توسط: هستی, زمان: Saturday, 04 February 2012 08:51
یه چیزی بنویسید که مردم باور کنند . :x
60. نوشته شده توسط: سوسن, زمان: Friday, 10 February 2012 06:38
مطالب خوبي است :x :) :) :x
61. نوشته شده توسط: سروش, زمان: Monday, 30 April 2012 09:39
بد نبود :sigh
62. نوشته شده توسط: میثم ابراهیمی, زمان: Sunday, 10 June 2012 19:55
با عرض سلام وخسته نباشید مطالب عالی بود فقط در بعضی جاها متن عربی روایتها آورده نشده !تشکر
63. رونالدو
نوشته شده توسط: کرستیانو, زمان: Wednesday, 13 June 2012 14:17
‎ ‎بد نبود کمی بیشتر بنویسید‎ ;) ;) :sigh :zzz
64. د
نوشته شده توسط: زیزی گلو, زمان: Monday, 25 June 2012 21:45
بسیار بسیار جالب و خواندنی بود :x :p :grin :eek :zzz :sigh

نوشتن نظر
نام:
عنوان:
نظر:كد:* Code

 

دریافت مجله عترت

مجله عترت مجله عترت
اولین مجله مذهبی - فرهنگی ونکوور

حاضرین در سایت

حاضرین در سایت : 2 نفر مهمان

ورود و خروج


رمز عبورتان را فراموش كرده اید؟